PAGNINILAY ng ating Kalakbay at Pastol ng Quiapo - #FrJunSescon | #Shorts #YouTubeShorts

2,124 views,

Quiapo Church

473,000 views

“Ang paggawa ng mabuti ay hindi palabas. Hindi panapanahon lamang. Hindi dahil may pangangailangan lamang tayo. Gumagawa tayo ng mabuti dahil MABUTI SA ATIN ANG DIYOS.”

PAGNINILAY ng ating Kalakbay at Pastol ng Quiapo
Rdo. P. Rufino C. Sescon, Jr.
19 Hunyo 2024 • MIYERKULES
Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

#QuiapoChurch #Reflection #YearOfPrayer #EverythingIsGrace #BiyayaSaQuiapo #JesusNazareno #BlackNazarene #NuestroPadreJesusNazareno #PoongHesusNazareno #Catholic #Katoliko #SaintRomuald #OurMotherOfPerpetualHelp #MinorBasilicaAndNationalShrineOfJesusNazareno #Shorts #YouTubeShorts

Related Videos

 /