Salya sa Biyaya | #FrRuben #Homily | #QuiapoChurch #Shorts #Excerpt #ShotVideo

536 views,

Quiapo Church

473,000 views

06-17-24 | SALYA sa BIYAYA: "Kung gabay natin saating paglalakbay si Juan Bautista, Tandaan natin ang Kaniyang mga mensahe mga kapatid."- Rev. Fr. Ruben J. Maybuena
(Parish Priest - Heart of Jesus and Mary Parish
Grace Park West, Caloocan City)

#QuiapoChurch #SalyasaBiyaya #QuiapoChurchHomilies #SimbahanNgQuiapo #NPJN #NuestroPadreJesusNazareno #PoongHesusNazareno #JesusNazareno #BlackNazarene #Catholic #Katoliko #BiyayaSaQuiapo #EverythingIsGrace #ArchdioceseOfManila #MinorBasilicaAndNationalShrineOfJesusNazareno

Related Videos

 /