Hasanah Media Agency

Latest Uploads

Videos (679)

Description

Ang Hasanah Media Agency ay isang islamic media company na pag-aari, pinopondohan at pinatatakbo ng mga Pilipinong Muslim.

Nagsimula kami noong 2010 sa pamamagitan ng isang magazine, ang ‘Hasanah Online’, na ipinamamahagi sa pamamagitan ng email.

Ang Hasanah Media Agency ay nagpasimula ng magagandang mga programa katulad ng video adaptation ng ilan sa magagandang babasahing Islamiko:

Clear Your Doubts About Islam
Brief Illustrated Guide to Understanding Islam
Ang Tunay na Relihiyon
Pinagaang Salin ng Maluwalhating Quran sa Wikang Filipino bilang ebook, audio at video.

Ang Hasanah Media Agency ay tumatalakay din sa kasaysayan, current events at iba pa bukod sa kaalamang Islamiko tungkol sa mga paniniwala at gawaing pagsamba.

Mayroon din po kaming FB page at website, maraming salamat po:
www.facebook.com/hasanahmediaagency
https://www.islamsapilipinas.com/