Kids Tv Philippines – Pambatang Kanta

Latest Uploads

Videos (264)

Description

Maligayang pagbati mula sa Kids Tv Filipino – Pambatang Kanta!
Ito ay isang portal para sa pagaaral at karagdagang karunungan. Ang Filipino Kids Songs ay isang lugar na kung saan ang mga batang edad 2-9 ay maaaring matuto ng mga awiting angkop.
Ang aming layunin ay maibahagi ang karunungan at kaunawaan sa pamamagitan ng mga awiting pambata na aming I-uupload dito sa YouTube. Ito ay magbibigay ng oportunidad upang ang mga bata ay mahubog ang kaalaman at matuto sa sarili nilang pamamaraan sa pamamagitan ng mga awit.