READ SCRIPTURES

Latest Uploads

Videos (441)

Description

#GODSWORDREADSCRIPTURES
#Godsword
#READSCRIPTURES

REVELATION 1:3- ERV
Great blessings belong to the person who reads the words of this message from God and to those who hear this message and do what is written in it. There is not much time left.

TAGALOG:
Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari.

2 TIMOTEO 3:16-17
Lahat ng Kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios, at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay,
para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Dios

PLEASE SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL
GOD BLESS YOU ALL…