Tagalog Prayers

Latest Uploads

Videos (115)

Description

Kasama mo at katulong ang channel na ito para sa epektibong panalangin.

Dahil ikaw ay abala sa iyong pang araw-araw na buhay ginawa ito para sa iyo. Makakakuha kayo ng mga panalangin at “bible scriptures/verses” kada linggo na ikabubusog ng iyong pang Ispiritual na buhay.

Angkinin mo ang pangako at pagpapala ng Panginoon, buhay na salita ng Diyos 😉 Amen!

May bago po tayong video kada linggo. Magcomment para sa inyong mga ideya at suhestiyon.

Filipos 4:6-7
Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalanging may paghiling.
At ang kapayapaang mula sa Diyos, na higit sa anumang pang-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Jeremias 29:13
Kapag hinanap ninyo ako, ako’y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin.

God bless po.