Ang Pagninilay sa Unang Pagbasa, Huwebes, June 20, 2024, Sirak 48:1-15

1,813 views,

Fr. Douglas Badong (Misa at Pagninilay)

73,900 views

#frdouglasbadong #soledaddemanila #angpagninilaysaunangpagbasa

Related Videos

 /