Bakit daw merong kompisal ang Catolico gayung tapos na maglinis si Cristo

848 views,

Rev. Fr. Darwin Gitgano - Punto por Punto

242,000 views

Bakit daw merong kompisal ang Catolico gayung tapos na maglinis si Cristo ng kasalanan ng mga tao nung panahon na siya ay ipinako sa krus ?

Related Videos

 /