Ang Pagninilay sa Unang Pagbasa, Biyernes, June 20, 2024, 2 Hari 11:1-4,9-18,20

1,208 views,

Fr. Douglas Badong (Misa at Pagninilay)

73,900 views

#frdouglasbadong #soledaddemanila #angpagninilaysaunangpagbasa

Related Videos

 /